Dịch vụ xây dựng nhà ở

Dịch vụ bao gồm trọn gói:

  • vẽ thiết kế
  • xin cấp giấy phép xây dựng
  • xây dựng và hoàn thện công trình