Dịch vụ sửa chữa, bảo trì, nâng cấp, thay thế thiết bị máy tính, máy in, điện thoại , thiết bị mạng văn phòng và gia đình