Dịch vụ vệ sinh nhà ở, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh kính, dịch vụ lau kính, dịch vụ vệ sinh theo giờ, cho thuê tạp vụ, cho thuê người giúp việc theo giờ, thu gom rác thải, dịch vụ vệ sinh văn phòng, vệ sinh đô thị định kỳ