Dịch vụ thiết kế kiến trúc, thiết kế ME, thiết kế nội thất, thiết kế hệ thống điện nước, thiết kế hệ thống điện lạnh, thiết kế hệ thống điện nhẹ,…