ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ
1. GIỚI THIỆU
Điều khoản dịch vụ này là một phần không thể tách rời về việc cung cấp thông tin và cách thức hoạt động của website: vesinhphuongnam.com và saigonvnonline.com được điều hành bởi công ty TNHH TMDV Sài Gòn Online.
1.1 Chào mừng bạn đến với SGOnline (Tên viết tắt của “Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sài Gòn Online”). Trước khi truy cập vào Trang Web hoặc tạo tài khoản SGOnline, vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây và toàn văn “Quy chế hoạt động của SGOnline” để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với công ty TNHH SGOnline, hoặc các chi nhánh của SGOnline(nếu có) (sau đây được gọi riêng là “SGOnline”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”). Dịch Vụ chúng tôi cung cấp hoặc sẵn có bao gồm (a) Trang Web, (b) các dịch vụ cung cấp bởi Trang Web và bởi phần mềm dành cho khách hàng của SGOnline có sẵn trên Trang Web (c) tất cả các thông tin, đường dẫn, tính năng, số liệu, văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm nhạc, âm thanh, video, tin nhắn, tags, nội dung, chương trình, phần mềm, ứng dụng dịch vụ (bất kỳ ứng dụng dịch vụ di động nào) và các tài liệu khác có sẵn trên Trang Web hoặc các dịch vụ liên quan (“Nội Dung”). Bất kỳ tính năng mới nào được bổ sung đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ. Điều Khoản Dịch Vụ này là hướng dẫn cơ bản khi bạn sử dụng các dịch vụ cung cấp bởi Công ty TNHH SGOnline.
1.2 SGOnline cung cấp dịch vụ nền tảng trực tuyến kết nối người tiêu dùng với nhau nhằm mang đến cơ hội kinh doanh giữa người mua (“Người Mua”) và người bán (“Người Bán”) (gọi chung là “Người Dùng”, “Các Bên”). Hợp đồng mua bán được tạo lập trực tiếp giữa Người Mua và Người Bán. Các Bên liên quan đến giao dịch sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với hợp đồng mua bán, danh mục hàng hóa, bảo đảm đơn hàng. SGOnline không can thiệp vào giao dịch giữa các Người Dùng. SGOnline có thể sàng lọc hoặc không sàng lọc trước Người Dùng và các nội dung hoặc thông tin cung cấp bởi Người Dùng và có quyền loại bỏ bất cứ nội dung hoặc thông tin nào trên website theo Mục 6.4 bên dưới. SGOnline không bảo đảm sự thành công của các giao dịch. Lưu ý, SGOnline sẽ là bên trung gian quản lý tình trạng hàng hóa và mua bán giữa Người Mua và Người Bán và quản lý vấn đề chuyển phát, trừ khi Người Mua và Người Bán thể hiện mong muốn tự giao dịch với nhau một cách rõ ràng.
1.3 Trước khi trở thành thành viên của Trang Web, bạn cần đọc và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được quy định trong/liên quan đến Điều Khoản Dịch Vụ và Chính Sách Bảo Mật.
1.4 SGOnline bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt bất cứ bộ phận nào của Trang Web hoặc Dịch Vụ vào bất cứ thời điểm nào theo qui định pháp luật. SGOnline không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các dịch vụ hoặc tính năng thử nghiệm chưa hoàn thiện hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. SGOnline có quyền tự giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của người dùng tới một phần hoặc toàn bộ Trang Web hoặc Dịch Vụ của SGOnline mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.
1.5 SGOnline bảo lưu quyền từ chối yêu cầu mở tài khoản hoặc các truy cập của bạn tới Trang Web hoặc Dịch Vụ với bất kỳ lý do nào.
KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ HAY TẠO TÀI KHOẢN TẠI SGOnline, BẠN ĐÃ HOÀN TOÀN CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG THỎA THUẬN NÀY, BAO GỒM NHỮNG ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN, VÀ CHÍNH SÁCH BỔ SUNG CÓ LIÊN QUAN TỚI/CÓ SẴN THEO CÁC ĐƯỜNG DẪN.
NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRÊN, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB. NẾU BẠN DƯỚI 18 TUỔI HOẶC CÓ LIÊN QUAN QUAN ĐẾN “TUỔI VỊ THÀNH NIÊN” TẠI NƠI BẠN SINH SỐNG, BẠN CẦN NHẬN ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN. TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÓ, CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CẦN THAY MẶT BẠN CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN TRONG THỎA THUẬN NÀY. NẾU BẠN CHƯA CHẮC CHẮN VỀ ĐỘ TUỔI CỦA MÌNH, HOẶC CHƯA HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN, VUI LÒNG KHÔNG TẠO TÀI KHOẢN CHO ĐẾN KHI NHẬN ĐƯỢC SỰ GIÚP ĐỠ TỪ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP. NẾU BẠN LÀ CHA MẸ HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ HỢP PHÁP CỦA TRẺ VỊ THÀNH NIÊN, BẠN CẦN ĐẠI DIỆN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HỘ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY MÀ KHÔNG PHÂN BIỆT TÀI KHOẢN ĐÃ ĐƯỢC TẠO TRƯỚC HOẶC SAU.

2. BẢO MẬT
2.1 SGOnline coi trọng việc bảo mật thông tin người dùng. Để bảo vệ quyền lợi người dùng, SGOnline cung cấp Chính Sách Bảo Mật tại SGOnline.vn để giải thích chi tiết các hoạt động bảo mật của SGOnline. Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật để biết cách thức SGOnline thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến tài khoản/hoạt động sử dụng Dịch Vụ của Người Dùng (“Thông Tin Người Dùng”). Điều Khoản Dịch Vụ này có liên quan mật thiết với Chính Sách Bảo Mật. Khi sử dụng Dịch Vụ hoặc đồng ý với Điều Khoản Dịch Vụ, Người dùng
a. cho phép SGOnline thu thập, sử dụng, công bố hoặc xử lý các nội dung hoặc dữ liệu cá nhân hoặc Thông Tin Người Dùng như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật;
b. đồng ý và công nhận rằng, trong phạm vi pháp luật có liên quan cho phép, các Thông Tin Người Dùng sẽ thuộc sở hữu chung của bạn và SGOnline; và
c. Sẽ không, dù là trực tiếp hay gián tiếp, tiết lộ các Thông Tin Người Dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được tiếp cận hoặc sử dụng Thông Tin Người Dùng của bạn.
2.2 Người Dùng sở hữu dữ liệu cá nhân của tài khoản Người dùng khác thông qua việc sử dụng Dịch vụ (“Bên Nhận”) tại đây đồng ý rằng họ sẽ (i) tuân thủ mọi qui định pháp luật về bảo vệ an toàn thông tin cá nhân liên quan đến những thông tin mà họ có; (ii) cho phép Người Dùng có thông tin cá nhân được thu thập bởi Bên Nhận (“Bên Tiết Lộ”) được phép xóa bỏ thông tin của mình được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Bên Nhận và (iii) cho phép Bên Tiết Lộ rà soát những thông tin đã được thu thập về họ bởi Bên Nhận phù hợp với các qui định pháp luật hiện hành.

3. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
3.1 SGOnline trao cho Người Dùng quyền phù hợp để truy vập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ. Tất cả các nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo và tài sản thuộc sản thuộc quyền sở hữu trí tuệ khác hiển thị trên Trang Web đều thuộc sở hữu của SGOnline và bên thứ 3 trên Trang Web, nếu có. Bất kỳ đối tượng nào truy cập vàoTrang Web đều không được trực tiếp hoặc gián tiếp cho phép sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương hiệu, logo hay bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác; bất kỳ đối tượng nào nào truy cập vào Trang Web đều không được yêu cầu quyền lợi, chức vụ hay lợi ích nào. Khi sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các luật lệ liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc bất cứ quy định nào bảo vệ Dịch Vụ, Nội Dung và Trang Web SGOnline. Bạn không được phép sao chép, phát tán, tái bản, chuyển giao, trưng bày công khai, sửa đổi, bán, cho thuê hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ bộ phận nào thuộc Dịch Vụ, Nội Dung và Trang Web SGOnline. Bạn không được nhân bản, chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào trên Trang Web SGOnline, máy chủ hoặc trên các website khác mà chưa nhận được sử chấp thuận bằng văn bản của SGOnline. Ngoài ra bạn cần cam kết không sử dụng bất kỳ robot, spider hay thiết bị tự động hoặc thủ công nào để điều khiển, sao chép các nội dung mà chưa nhận được sự đồng ý của SGOnline (thỏa thuận này áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các webside kết nối người dùng trực tiếp đến website đó).
3.2 SGOnline cho phép kết nối từ website Người Dùng đến Trang Web trong điều kiện website của Người Dùng chưa có bất kỳ sự xác nhận hoặc liên quan nào đến SGOnline. Bạn cần thừa nhận rằng SGOnline có quyền ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ nào vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

4. PHẦN MỀM
Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp bởi SGOnline tới Người Dùng đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều Khoản Dịch Vụ. Các phần mềm đều được cấp phép, không bán và SGOnline bảo lưu mọi quyền đối với các phần mềm này. Bất kỳ lệnh, mã của bên thứ ba liên kết tới hoặc liên quan đến Dịch Vụ đều được cấp phép cho bạn bởi bên thứ ba, chủ sở hữu lệnh và mã đó.

5. TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT
5.1 Một vài chức năng trong các Dịch Vụ của chúng tôi yêu cầu phải đăng ký một Tài Khoản bằng cách lựa chọn một tên người dùng không trùng lặp (“User ID”) và mật khẩu đồng thời phải cung cấp những thông tin cá nhân nhất định. Nếu bạn lựa chọn tên người dùng mà SGOnline thấy không phù hợp, SGOnline có quyền đình chỉ hoặc xóa tài khoản của bạn. Bạn có thể sử dụng tài khoản để kết nối tới các website, dịch vụ và sản phẩm khác mà SGOnline cho phép hoặc với các đối tác của SGOnline. SGOnline không theo dõi và không chịu trách nhiệm với nội dung, chức năng, độ an toàn, dịch vụ, chính sách bảo mật của những dịch vụ, website hay sản phẩm cung cấp bởi bên thứ ba. Trong trường hợp đó, điều khoản dịch vụ của những sản phẩm, website, dịch vụ gồm cả chính sách bảo mật tương ứng vẫn được áp dụng khi bạn sử dụng sản phẩm, website, dịch vụ này ngay cả khi những điều khoản này khác với Điều Khoản Dịch Vụ/Chính Sách Bảo Mật của SGOnline.
5.2 Bạn cam kết (a) giữ bí mật mật khẩu và chỉ sử dụng tên tài khoản và mật khẩu khi đăng nhập, (b) đăng xuất khỏi tài khoản trước khi rời khỏi Trang Web, và (c) thông báo ngay lập tức với SGOnline nếu phát hiện bất kỳ đăng nhập trái phép nào dưới tên và mật khẩu của bạn. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với mọi hoạt động dưới tên và tài khoản của bạn ngay cả khi những hoạt động đó không do bạn thực hiện. SGOnline không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng không hợp pháp mật khẩu hoặc từ việc không tuân thủ điều khoản này.
5.3 Bạn đồng ý rằng SGOnline có quyền xóa tài khoản Người Dùng và tên truy cập của bạn ngay lập tức, hoặc gỡ bỏ/ hủy từ Trang Web bất kỳ Nội Dung nào liên quan đến tài khoản và tên truy cập của Người Dùng với bất kỳ lý do nào mà có hoặc không cần thông báo hay chịu trách nhiệm với Người Dùng hay bên thứ ba nào khác. Căn cứ xóa tài khoản/mã định danh người dùng bao gồm (a) tài khoản không hoạt động trong thời gian dài, (b) vi phạm câu chữ hoặc tinh thần của Điều Khoản Dịch Vụ, (c) có hành vi lửa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng (d) các hành vi gây hại tới người dùng khác, bên thứ ba hoặc các lợi ích kinh tế của SGOnline. Việc sử dụng tài khoản cho các mục đích bất hợp phát, lừa đảo, quấy rối, xâm phạm, đe dọa hoặc lạm dụng có thể bị xem xét tố tụng lên các cơ quan chức năng mà không cần thông báo trước. Nếu bạn khiếu nại chống lại SGOnline (vì bất kỳ nguyên nhân nào) hoặc bằng cách nào đó liên quan tới SGOnline, SGOnline có quyền xóa tài khoản của bạn mà có hoặc không cần thông báo.
5.4 Người Dùng có thể yêu cầu xóa tài khoản bằng cách thông báo với SGOnline qua văn bản (có thể gửi email tới địa chỉ saigonvnonline@gmail.com). Không phụ thuộc vào yêu cầu xóa tài khoản, Người Dùng buộc phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch nào chưa hoàn thành (phát sinh trước hoặc sau khi tài khoản bị xóa) hay việc vận chuyển hàng hóa. Khi đó, theo Điều Khoản Dịch Vụ, Người Dùng phải liên hệ với SGOnline sau khi đã nhanh chóng vận chuyển và hoàn tất các đơn hàng thành công, SGOnline không có trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hư hỏng phát sinh từ hành động liên quan đến phần này. SGOnline miễn trừ mọi khiếu nại của Người Dùng đối với những trường hợp này.
5.5 Bạn chỉ có thể sử dụng dịch vụ hoặc đăng ký tài khoản tại SGOnline nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện để chấp nhận Điều Khoản Dịch Vụ này.

6. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
6.1 Quyền được phép sử dụng Trang Web và Dịch Vụ SGOnline có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt. Việc cấp phép này sẽ bị chấm dứt như đã đề cập trong Điều Khoản Dịch Vụ này hoặc nếu Người Dùng vi phạm bất cứ điều khoản hoặc điều kiện nào được quy định tại Điều Khoản Dịch Vụ này. Trong trường hợp đó, SGOnline có thể hoặc không gửi thông báo đến cho Người Dùng khi dừng cấp phép.
6.2 Người Dùng không được phép:
(a) Tải lên, đăng, chuyển giao hoặc công khai bất cứ nội dung nào trái pháp luật, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, nói xấu, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm riêng tư người dùng khác, phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc bất kỳ hành vi gây khó chịu nào khác;
(b) Vi phạm luật pháp, quyền lợi của bên thứ ba hoặc Chính sách cấm/hạn chế sản phẩm của SGOnline;
(c) Gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;
(d) Sử dụng dịch vụ để mạo danh bất kỳ cá nhân/ tổ chức nào, hoặc xuyên tạc cá nhân/ tổ chức;
(e) Sửa đổi tiêu đề hoặc chỉnh sửa định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào của dịch vụ;
(f) Gỡ bỏ bất kỳ thông tin độc quyền nào từ Trang Web;
(g) Gây ra, chấp nhận, ủy quyền cho bất kỳ sửa đổi hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ các bản dịch của Dich Vụ mà không được sự cho phép của SGOnline;
(h) Sử dụng Dịch Vụ phục vụ lợi ích cho bên thứ ba hoặc bất kỳ hành vi nào không được chấp nhận trong điều khoản này;
(i) Sử dụng Dịch Vụ cho mục đích lừa đảo.
(j) Chỉnh sửa giá của bất kì sản phẩm nào hoặc can thiệp vào danh mục hàng hóa của người dùng khác.
(k) Có hành vi phá hoại hệ thống xếp hạng hoặc ghi nhận phản hồi của SGOnline;
(l) Cố tình đảo ngược, tháo gỡ, hack các công cụ của Dịch Vụ (hoặc bất cứ hợp phần nào); phá bỏ hàng rào công nghệ mã hóa, hàng rào an ninh liên quan đến các Dịch Vụ của SGOnline hoặc các thông tin được chuyển giao, xử lý, lưu giữ bởi SGOnline.
(m) Khai thác hoặc thu thập bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản Người Dùng;
(n) Tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc công khai bất kỳ nội dung nào không được cho phép dưới bất kỳ luật lệ hoặc quan hệ hợp đồng, ủy thác nào (thông tin nội bộ, thông tin độc quyền cần bảo mật hoặc tiết lộ quan hệ lao động mà không được cho phép);
(o) Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển giao hoặc công khai bất kỳ nội dung nào dẫn đến trường hợp vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu, bí quyết kinh doanh, bản quyền hoặc bất cứ quyền lợi duy nhất của bất cứ bên nào;
(p) Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển giao hoặc công khai bất kỳ quảng cáo không được phép hoặc không hợp pháp nào, các tài liệu quảng cáo, “thư quấy rối”, “thư rác”, “chuỗi ký tự”, hoặc bất kỳ hình thức quảng cáo nào khác;
(q) Tải lên, đăng, gửi thư điện tử, chuyển giao hoặc công khai bất cứ tài liệu chứa các vi-rút, trojan hoặc các mã máy tính, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng/phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;
(r) Làm gián đoạn các cuộc hội thoại, đẩy nhanh tốc độ màn hình hơn bình thường để soạn thảo hoặc thực hiện các thao tác gây ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia giao dịch thực của người dùng,
(s) Can thiệp, điều khiển hoặc làm gián đoạn dịch vụ, máy chủ, mạng lưới kết nối tới dịch vụ hoặc tới hoạt động sử dụng dịch vụ của người dùng hoặc không tuân thủ các yêu cầu, quy trình, chính sách và luật lệ của mạng lưới liên quan đến Trang Web SGOnline;
(t) Có hành vi hoặc tham gia trực tiếp/ gián tiếp phá hủy, vô hiệu hóa, làm quá tải, làm suy yếu Dịch Vụ, máy chủ hoặc mạng kết nối với Dịch Vụ;
(u) Sử dụng Dịch Vụ để vi phạm pháp luật, quy chế, chỉ thị, hướng dẫn, chính sách của địa phương, quốc gia, quốc tế (có hoặc chưa có hiệu lực) một cách có chủ ý hoặc vô ý liên quan đến phòng chống rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố;
(v) Sử dụng Dịch vụ để vi phạm hoặc phá vỡ bất kỳ hình phạt hay lệnh cấm vận nào được quản lý hay thực thi bởi các cơ quan có liên quan.
(w) Sử dụng Dịch Vụ để xâm hại tới quyền riêng tư của người khác, lén theo dõi hoặc quấy rối Người Dùng khác;
(x) Xâm phạm các quyền của SGOnline, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và danh tiếng gắn liền với nó;
(y) sử dụng Dịch vụ để thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Dùng khác có liến quan đến các hành vi và hoạt động bị cấm như đề cập bên trên; và/hoặc
(z) liệt kê các hàng hóa xâm phạm quyền tác giả, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của các bên thứ ba và sử dụng các Dịch vụ theo các cách thức có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.
6.3 Người Dùng phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các nội dung đã được đăng tải công khai hoặc truyền đưa bí mật, nghĩa là bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với những nội dung đã tải lên, đăng, gửi thư điện tử hoặc công khai trên Trang Web.. Khi sử dụng Trang Web, bạn có thể gặp phải những nội dung phản cảm, khiếm nhã. Trong bất kỳ trường hợp nào, SGOnline sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung bao gồm lỗi, sự thiếu sót của nội dung, hư hại xuất phát từ việc sử dụng, sự tín nhiệm, hoặc bất kỳ nội dung nào được đăng tải, gửi thư hoặc công bố trên Trang Web.
6.4 SGOnline có quyền (không bắt buộc) sàng lọc, từ chối, xóa, gỡ bỏ hoặc di chuyển những nội dung có sẵn trên Trang Web, bao gồm tất cả các nội dung hoặc thông tin bạn đã đăng. Ngoài ra, SGOnline có quyền gỡ bỏ những nội dung (i) xâm phạm đến Điều Khoản Dịch Vụ, (ii) bị Người Dùng khác khiếu nại/ tố cáo (iii) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được thông báo hoặc yêu cầu từ phía cơ quan có thẩm quyền; hoặc (iv) những nguyên nhân khác. SGOnline có quyền chặn các liên lạc (gồm cập nhật tình trạng, đăng tin, tin Người Dùng hoặc thi hành các điều khoản quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Người Dùng cần tự đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng các nội dung bao gồm độ chính xác, đầy đủ và độ hữu dụng của nội dung. Như vậy, Người Dùng không bị bắt buộc hoàn toàn tin tưởng vào các nội dung tạo bởi/gửi tới SGOnline như các thông tin trên diễn đàn SGOnline và những phần khác của Trang Web.
6.5 Bạn xác nhận và chấp thuận rằng SGOnline có thể truy cập, bảo lưu và tiết lộ bất kỳ thông tin tài khoản nào của bạn cũng như các nội dung được yêu cầu bởi luật pháp; tuân theo lệnh của tòa án, các cơ quan chức năng có thẩm quyền đối với SGOnline; theo quan điểm của SGOnline về việc thực hiện những sự bảo lưu và tiết lộ là cần thiết để: (a) tuân thủ luật pháp; (b) thực thi Điều Khoản Dịch Vụ; (c) phản hồi các khiếu nại về việc Nội Dung xâm phạm đến quyền lợi của bên thứ ba; (d) phản hồi các yêu cầu của Người Dùng liên quan đến chăm sóc khách hàng; hoặc (e) bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của SGOnline, Người Dùng và cộng đồng.

7. VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ
7.1 Việc vi phạm những quy định này có thể dẫn tới những hậu quả sau:
– Bị xóa danh mục sản phẩm
– Giới hạn quyền sử dụng tài khoản
– Đình chỉ và chấm dứt quyền sử dụng tài khoản
– cáo buộc hình sự;
– Áp dụng biện pháp dân sự bao gồm nhưng không giới hạn khiếu nại bồi thường thiệt hại hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.
7.2 Nếu bạn phát hiện Người Dùng có hành vi vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ, vui lòng liên hệ qua email saigonvnonline@gmail.com .

8. BÁO CÁO HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
8.1 Người Dùng là các cá nhân hoặc thương nhân độc lập và họ không có bất kỳ mối liên kết nào vơi SGOnline dưới bất kỳ hình thức nào. SGOnline cũng không phải là đại lý hay đại diện của Người Dùng và không sở hữu riêng bất kỳ hàng hóa nào được chào bán trên SGOnline.
8.2 Nếu bạn là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuê (“chủ sở hữu quyền SHTT”) hoặc là đại diện được ủy quyền của bất kỳ chủ sở hữu quyền Sở hữu trí tuệ nào (“Đại diện”) và bạn tin rằng các quyền Sở hữu trí tuệ của bạn bị xâm phạm, vui lòng báo bằng văn bản tới SGOnline qua địa chỉ email saigonvnonline@gmail.com, cc legal@SGOnline.com và cung cấp cho chúng tôi các tài liệu yêu cầu dưới đây để hỗ trợ việc giải quyết khiếu nại. Chúng tôi sẽ dành một khoảng thời gian hợp lý để xử lý các thông tin cung cấp. SGOnline sẽ phản hồi khiếu nại của bạn trong thời gian sớm nhất có thể
8.3 Khiếu nại hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cần được soạn thảo bằng văn bản và bao gồm đầy đủ những yêu cầu dưới đây: (a) Chữ kí điện tử hoặc chữ ký tay của người có thẩm quyền đại diện cho chủ sở hữu của các quyền lợi bản quyền được cho là bị vi phạm (b) bản mô tả về đối tượng đã được đăng ký bản quyền đó và chỉ rõ cách thức mà đối tượng đó đang bị vi phạm (c) mô tả chính xác tên của của đối tượng vi phạm và vị trí của đối tượng vi phạm trên Trang Web của chúng tôi; (d) thông tin đầy đủ để SGOnline liên lạc với bạn gồm địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email (e) tuyên bố của bạn khẳng định việc sử dụng những tài liệu đó không được cho phép bởi người chủ sở hữu quyền tác giả, người đại diện của chủ sở hữu hoặc pháp luật (f) tuyên bố của bạn khẳng định sự chính xác của các thông tin cung cấp và cam kết rằng bạn là người được chủ sở hữu ủy quyền để thực hiện khiếu nại.